Avskrivning i regnskapet

 

Regnskap og avskrivning

Avskrivning er en beregnet kostnad som tas med i regnskapet som en månedlig del av en ‘stor’ investering. Det kommer ingen faktura på beløpet, og avskrivning betales ikke ut av bank eller kasse.

Driftsmidler som koster mer enn 15.000 kroner
Alle kostnader som næringsdrivende har i forbindelse med den daglige driften, skal utgiftsføres i resultatregnskapet direkte. Det er hovedprinsippet for kostnadsregistrering.

Regnskap kostnader over 15.000 kroner.
Investering over 15.000 kroner skal kostnadsføres over den tiden driftsmidlet varer. Dette betyr at man må finne ut hvor lenge man vil benytte og ha glede av investeringen, og deretter registrere en del av totalinvesteringen hver mnd., inntil alt er kostnadsført.

Avskrivninger
er den delen av en investering som er brukt opp i den regnskapsperiode som man rapporterer for.

Regnskapseksempel avskrivning:
La oss tenke på et håndverksfirma som anskaffer en kopimaskin til kr 60.000 men X/moms. Fakturaen fra leverandøren viser kr 75.000 å betale. Momsen på kr. 15.000 registreres straks på konto for inngående moms. Dermed vil håndverkeren få igjen momsen ved første momstermin. Men kr 60.000 vil jo være altfor mye å registrere rett på kostnadskonto for kontor- inventar og utstyr. Resultatregnskapet kan ikke belastes med en maskin som man nesten ikke har tatt i bruk!

Avskrivning i regnskapet er en andel av en kostnad.
Vi håper at kopimaskinen varer i 5 år før vi må skifte den ut. Ved hjelp av et enkelt regnestykke, kan man raskt finne ut at den egentlige kostnaden pr mnd vil være kr 1.000! (60.000 delt på 5 år = 12.000 pr år = kr 1.000 pr mnd)

Avskrivninger skattemessige – saldoavskrivninger
Den fordelingsmessige logikken i det nevnte eksempelet er som regel grei. Skattemessige avskrivninger er imidlertid noe annet. Basert på gjeldende prinsipp om at skattemessig fradrag ikke skal være enkelt, har man innført forskjellige skattemessige avskrivningssatser, og disse lever et helt annet liv enn regnskapsmessige avskrivninger. I skatteavskrivninger tar man utgangspunkt i at et driftsmiddel taper seg mer i verdi de første årene. Alle som har kjøpt ny bil er som regel klar over at den første kjøreturen hjem fra bilforretningen, er den dyreste. Derfor sier man i skatterettslig forstand at man kan kostnadsføre f.eks 25 % av en varebil det første året.  Neste år får man skattemessige avskrivninger på 25 % av gjenværende saldo.

Se egen artikkel om Saldoavskrivninger i regnskapet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *