Saldoavskrivninger i regnskapet

Regnskap og saldo avskrivning

Avskrivninger er en beregnet kostnad som tas med i regnskapet som en del av en ‘større’ investering.

Regnskap – kostnader over 15.000 kroner.
Investering over 15.000 kroner skal kostnadsføres over den tiden driftsmidlet varer. Dette betyr at man må finne ut hvor lenge man vil benytte og ha glede av investeringen, og deretter registrere en del av totalinesteringen hver mnd., inntil alt er kostnadsført. Dette er den regnskapsmessige behandlingen.

Skattemessige avskrivninger
lever et helt annet liv enn regnskapsmessige avskrivninger. I skatteavskrivninger tar man utgangspunkt i at et driftsmiddel taper jeg mer i verdi de første årene. Alle som har kjøpt ny bil er som regel klar over at den første kjøreturen hjem fra bilforretningen, er den dyreste. Derfor sier man i skatterettslig forstand at man kan kostnadsføre høyere beløp med skattefradrag de første årene.

Saldoavskrivninger

Saldoavskrivningen er den delen av en investering som man får fradrag for i skatteregnskapet i året. Saldoavskrivningene er uavhengig av de regnskapsmessige avskrivningene; se egen artikkel ‘Avskrivning i regnskapet’

Regnskapseksempel saldoavskrivning:
La oss tenke på et håndverksfirma som anskaffer varebil til kr 200.000 ferdig prutet. De tenker seg at denne bilen varer i 10 år, og foretar regnskapsmessige avskrivninger med kr 20.000 pr år. Skattemyndighetene har imidlertid bestemt at ‘større’ anskaffelser kan saldoavskrives med skattefradrag etter forskjellige satser.

Varebil saldoavskrivning
For varebiler gjelder en maksimalsats på 25 % av saldo. Det første året er saldo før avskrivninger utvilsomt anskaffelsesprisen på kr 200.000, og saldoavskrivninger kan kreves med kr 50.000 som fradrag før skatt (25 % av kr 200.000)

Saldoavskrivning år 2
Når kr 50.000 er saldoavskrevet fra kr 200.000 det første året, vil restsaldo være kr. 150.000. I år 2 får man skattemessige avskrivninger med 25 % på bakgrunn av restsaldo. følgelig ‘bare’ kr 37.500. (25 % av kr 150.000)

Saldoavskrivning år 3
Når kr 37.500 er saldoavskrevet fra kr 150.000 det andre året, vil restsaldo være kr. 112.500. I år 3 får man skattemessige avskrivninger med 25 % på bakgrunn av restsaldo. følgelig ‘bare’ kr 28.125. (25 % av kr 112.500)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *